Jedyny polski bank państwowy – Bank Gospodarstwa Krajowego

Czy istnieje w Polsce w pełni państwowy bank? Większość ludzi zapewne odpowiedziałoby, że nie. Niektóre starsze osoby może wymieniłyby PKO BP mając w pamiętając czasy PRL’u. Jest jednak obecnie jeden bank, którego akcjonariuszem jest w stu procentach Skarb Państwa – Bank Gospodarstwa Krajowego. Czym jest ta instytucja?

Trochę historii

BGK powstał 4 czerwca 1924 roku na bazie trzech mniejszych instytucji depozytowo-kredytowych działających na terenie zaboru austriackiego. Ich celem było głównie wypełnianie zadań zleconych przez rząd, przyjmowanie depozytów oraz kredytowanie przedsięwzięć prywatnych, publicznych ,a także tych skierowanych na odbudowę zniszczeń wojennych. Fuzja tych trzech instytucji była konieczna by stworzyć wystarczająco wiarygodny i godny zaufania bank dla zagranicznych inwestorów. I tak, aż do wybuchu drugiej wojny światowej, BGK coraz bardziej się rozrastał, w końcu stając się największym bankiem Drugiej Rzeczypospolitej. Po wybuchu drugiej wojny światowej rozpoczęła się ewakuacja banku. W tym czasie spora część dokumentacji, środków finansowych i majątku banku zaginęła, została ukryta lub zagrabiona, albo zniszczona przez najeźdźców lub samych pracowników banku. Część majątku udało się ewakuować przez Rumunię do Szwajcarii, Francji i Anglii. Po wojnie znaczenie banku było coraz bardziej marginalizowane przez komunistyczny rząd, aż w końcu bank praktycznie przestał istnieć (w latach 80tych BGK zatrudniał trzech pracowników).

Specjalna rola Bank Gospodarstwa Krajowego w dzisiejszych czasach

W dzisiejszych czasach BGK nie ma może już takiej pozycji na rynku bankowym jak przed wojną, ale mimo to nadal pełni wiele wyróżniających go funkcji. W ramach zadań zleconych mu przez rząd, BGK obsługuje system wypłat środków z funduszy europejskich, prowadzi rachunki funduszy celowych, udziela kredytów na inwestycje infrastrukturalne, wspiera budownictwo socjalne i czynszowe. Ponadto obsługuje należności i zobowiązania zagraniczne Skarbu Państwa, przeprowadza konsolidację finansów publicznych oraz wypłaca rekompensaty osobom, które pozostawiły swoje nieruchomości poza granicami Polski na podstawie tzw. ustawy zabużańskiej.

Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców

W swojej ofercie dla przedsiębiorstw BGK posiada typowe rachunki bankowe, lokaty, kredyty obrotowe i inwestycyjne, poręczenia, gwarancje czy awale. Prowadzi także działalność wspierającą rozwój przedsiębiorczości za pomocą rządowych programów wspierania eksportu, pożyczek na utworzenie nowych miejsc pracy, instrumentów finansowych dostępnych w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE, kredytów ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i niemieckiego banku KfW oraz kredytów na innowacje technologiczne i rozwój przedsiębiorstw Polski Wschodniej. Posiada także szeroką ofertę produktów depozytowo-kredytowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego dla ciebie

Oczywiście dla zwykłego Kowalskiego najważniejsze jest, co BGK ma do zaoferowania obywatelom takim jak on. I tutaj BGK ma kilka asów w rękawie. Między innymi prowadzi dofinansowanie do wkładów własnych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, wypłaca środki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie mogą spłacać kredytu mieszkaniowego, a także będzie obsługiwał program Mieszkanie PLUS. Ponadto udziela gwarancji studentom ubiegającym się o kredyt studencki i udziela pożyczek na otwarcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy oraz prowadzi w tym kierunku szkolenia i programy doradcze. I, jakby tego było mało, udziela także dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz udziela pomocy finansowej osobom realizującym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe nieruchomości.

Widać więc, że Bank Gospodarstwa Krajowego ma całkiem duży wkład w rozwój gospodarczy Polski. Stanowi zaplecze administracyjne i finansowe dla Skarbu Państwa, a dzięki zadaniom zleconym mu przez rząd, jest w stanie realizować programy gospodarcze, które wpływają nie tylko na przedsiębiorstwa, ale również na jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

 

Kamil Karaś