Jak oszczędzają Polacy?

Ilu Polaków myśli o oszczędzaniu, a ilu z nich faktycznie oszczędza swoje pieniądze? Czy ,ile i na co odkładają swoje oszczędności? Gdzie przechowują zaoszczędzone środki? Czy wiesz jakich zachęt do oszczędzania potrzebują Polacy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Jednym z badań dotyczących oszczędzania Polaków jest prowadzone co roku w ramach akcji edukacyjnej „Tydzień dla Oszczędzania” badanie „Postawy Polaków wobec finansów”. Akcja organizowana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowym i fundację THINK!, Badanie to ma na celu poznanie postaw Polaków względem zarządzania budżetem domowym, inwestowania oraz oszczędzania. Z raportu wynika, że z roku na rok widać poprawę w kwestii oszczędzania, jednak kwestia ta wciąż stanowi spore wyzwanie dla Polaków.

 

Ilu Polaków myśli o oszczędzaniu, a ilu faktycznie oszczędza?

Widać wyraźną różnicę między deklarowaną chęcią oszczędzania, a faktycznym stanem oszczędności. Z badań wynika, że 70% Polaków uważa oszczędzanie za słuszne, jednak realnie oszczędza 54%, z czego regularnie oszczędza tylko 13%. Odsetek osób uważających, że nie warto oszczędzać wynosi aż 20% ankietowanych, wolą oni wydawać pieniądze na bieżące wydatki. Częściej oszczędzają osoby mające dzieci(65%), niż ci którzy ich nie mają (49%). Respondenci tłumaczą tak niski procent osób oszczędzających zbyt niskimi dochodami. Widać wyraźnie, że kobiety częściej widzą sens oszczędzania, oszczędzają regularnie i korzystają z bardziej profesjonalnych źródeł niż mężczyźni.

 

Gdzie Polacy trzymają zaoszczędzone środki ?

Prawie co czwarta osoba trzyma swoje oszczędności na koncie osobistym, jednak duża część społeczeństwa (17%) decyduje się na trzymanie pieniędzy w domu. Może to wynikać z wysokiego wyceniania płynności środków przez tę część ludzi. Jednak w ten sposób pozbawiamy się szans na zysk, (tzw. koszt utraconych korzyści), jaki byłby możliwy w przypadku lokat czy też kont oszczędnościowych. Na ten sposób gromadzenia środków wskazało 30% badanych. Najmniej osób przeznacza swoje oszczędności na inwestycje i grę na giełdzie, co wskazuje na obawę przed podjęciem ryzyka, a także na brak wystarczającej wiedzy dotyczącej giełdy i poszczególnych instrumentów finansowych.

 

Ile i na co Polacy przeznaczają zaoszczędzone pieniądze?

Najczęściej osoby odkładają niewielkie kwoty, 101 – 250zł miesięcznie (38%) oraz poniżej 100zł (32%). Najmniej Polaków oszczędza powyżej 1000 zł miesięcznie (2%). Jeśli chodzi o horyzont czasowy – najczęściej oszczędzają bez konkretnie określonego terminu, głownie po to, by mieć gotówkę na czarną godzinę (29%). Może być to spowodowane możliwością wystąpienia nieprzewidywanego zdarzenia losowego i koniecznością finansowego zabezpieczenia się przed nim. Najmniej Polaków gromadzi oszczędności na okres przekraczający 10 lat (2%). Co czwarty Polak nie ma konkretnie określonego celu gromadzenia oszczędności, 18% deklaruje przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na zabezpieczenie przyszłości. Polacy wskazują także przeznaczenie zaoszczędzonych środków na wakacje, zakup sprzętu RTV/AGD czy też kupno drobnych przyjemności. Najmniej osób gromadzi oszczędności na zakup domu czy mieszkania (2%).

 

Jakich zachęt ze strony Państwa oczekują Polacy?

Większość Polaków uważa, że państwo powinno zachęcać do długoterminowego oszczędzania (57%): stosując ulgi podatkowe (49%), czy też stosować dedykowane programy (20%).

 

Wnioski

Jak widać Polacy w większości nie mają oszczędności oraz nie oszczędzają, wiele z nich także nie dysponuje konieczną wiedzą w zakresie finansów, zatem potrzebna jest edukacja w tym kierunku. Znaczna część społeczeństwa woli trzymać pieniądze na nieoprocentowanym ROR czy też w domu, niż przeznaczać oszczędności na produkty o charakterze inwestycyjnym. Warto natomiast oszczędzać nawet, jeśli miałyby być to niewielkie kwoty miesięcznie oraz wtedy, gdy nie mielibyśmy jasno określonego celu. Jeśli natomiast mamy już zaoszczędzone środki powinniśmy je przechowywać na lokatach czy też na kontach oszczędnościowych, wówczas mamy szansę na chociażby niewielki zysk, przy praktycznie zerowym ryzyku, który nie jest możliwy w przypadku trzymania oszczędności na zwykłym ROR czy w skarpecie.

 

Sandra Skontniczna

 

Źródło: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_wobec_finansow_wrzesien_2016.pdf